Hälsinge Utbildning
Ingalill Stefansson

CFL har fått sin första doktor i pedagogiskt arbete

Ingalill Stefansson har disputerat med en avhandling som handlar om livsförståelsearbete inom särskola, särvux och sociala omsorgsverksamheter.
Den 29 april försvarade hon sin avhandling "Världens opålitlighet - Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan" och kan nu kalla sig filosofie doktor i pedagogiskt arbete.
Parallellt med sitt arbete som lärare inom särvux på CFL, och nu även på Högskolan i Gävle inom ämnet specialpedagogik, har hon de senaste sex åren varit doktorand i Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

- Livsförståelsearbete är "på riktigt", på elevernas betingelser. Det hjälper eleven att förstå sig själv och lära sig leva i en värld som är, eller kan upplevas som opålitlig. Läraren har i särskolan påtagligt elevens liv i sin hand och vilket förhållningssätt läraren väljer spelar roll för om eleven ska ha möjlighet att arbeta med sin livsförståelse, säger Ingalill Stefansson.

Ingalill har mångårig erfarenhet från arbete i särskola, särvux och sociala omsorgsverksamheter. Man kan säga att det ligger ett helt yrkesliv bakom doktorsavhandlingen. Det är genom arbetet i CFLs projekt Den retsamma skolbänken som forskningsfrågan vuxit fram. I projektet tas erfarenheter från utbildning till vara och arbetssätt utvecklas och problematiseras.   Ett av målen för Ingalill har varit att hitta ord och begrepp som gör att man kan tala om vad livsförståelsearbete egentligen är:
- Jag har för att förstå livsförståelsearbetet analyserat begrepp från existensfilosofin. Det som är gemensamt för de filosofer som jag har använt är att de har ömsesidighet i fokus. Begreppen är gränssituationer, (Karl Jaspers), modet att vara till (Paul Tillich), det etiska kravet samt spontana och kretsande livsyttringar (K.E. Løgstrup), situationsetik och social omsorg (Henry Cöster). Alla vi människor, inklusive elever i särskolan, har det gemensamt med existensfilosoferna att vi vill förstå världen och vår plats i världen. Vi vill alla vara delaktiga. Detta är lagmässigt sanktionerat. "Allas delaktighet" och andra slagord talar om det för oss. Verkligheten är dock en annan.
Delaktighet är villkorad för människor med utvecklingsstörning, bl.a. därför att det finns så mycket som återstår att lära sig förstå om sig själv och världen. Det finns ett arbete att göra innan man kan våga vara i en opålitlig värld och få ta del av gemenskap på samma villkor som andra, ett livsförståelsearbete.

De analyserade begreppen sätts i relation till två olika förhållningssätt pedagogen kan välja, vilka Ingalill kallar styrande och efterföljande. Avhandlingens resultat, en teori om livsförståelsearbetet, är resonemangen om de olika filosofiska begreppssfärerna sammantagna. Det ger läraren ord att tala om livsförståelsearbetet, eller om man så vill, ledtrådar till vad eleven tycker är viktiga skolkunskaper att lära sig för att kunna handskas med livet i en opålitlig värld.

Forskningen som bedrivs på CFL är viktig för Söderhamn och hela Hälsingland


- Doktorander och forskare som finns på CFL representerar olika ämnesområden inom ett brett spektra. Det innebär att vi inom lärcentrum kan bidra med kompetens, analyser och nya perspektiv till näringsliv och organisationer som finns både lokalt och regionalt. Att vår färskaste doktor Ingalill dessutom arbetar som lärare på CFL inom särvux är förstås extra roligt, säger Ann-Sofie Gustafsson, verksamhetschef för forskning och utveckling på CFL.
Dan Jonsson, rektor på CFL lägger till:
- Och inte minst, det är ett bevis för att vi har kompetenta och engagerade lärare i vår verksamhet. Ingalills arbete har bidragit mycket för kvaliteten i vår verksamhet och har lett till många nöjda elever inom särvux.

Måndag 2 maj firas Ingalill med blommor och tårta på CFL.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se