Hälsinge Utbildning

Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning

Fyra kommuner i Hälsingland ska tillsammans arbeta för en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning. Projektet ligger i startgroparna och målet är att undersöka och komma fram till hur samarbetet mellan kommunerna ska se ut.

Det finns idag ett politiskt inriktingsbeslut att bilda kommunalförbund för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Hälsingland. Med det som grund startar nu projektet Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland.

Projektet ska ta fram ett beslutsunderlag för bildande av kommunalförbund. Uppdragsgivare är de politiska ledningarna i kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig.

Målet är att höja utbildningsnivån och minska arbetslösheten i Hälsingland. Attraktiva utbildningar påverkar möjligheten för dagens och framtidens arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens och för eleverna/studerande ökar det möjligheten till högre studier och anställning.

Varför samverka?

De senaste åren har elevkullarna på gymnasiet minskat. Samtidigt har konkurrensen från friskolor och elevernas geografiska rörlighet ökat. Eleverna väljer de utbildningar som bäst tillgodoser deras behov. Elevunderlaget inom en kommun blir för lågt. Flera kommuner upplever svårighet att tillhandahålla ett tillräckligt brett och attraktivt utbildningsutbud på egen hand.

Med en huvudman som har helhetsansvaret för utbildning i Hälsingland blir det lättare att sätta eleven i centrum och planera utbildningsutbudet i Hälsingland.

Var i projektet är vi nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram;

 • Projektmål
 • Projektplan med ett antal delprojekt
 • Tidsplan
 • Kommunikationsplan

Frågor och svar

Vad kan vi vinna på att samverka kring gymnasieskolan och vuxenutbildningen?

Med en huvudman som har helhetsansvaret för utbildning i Hälsingland blir det lättare att sätta eleven i centrum och planera utbildningsutbudet på ett resurseffektivt sätt. Under åren 2008-2013 har elevantalet i Hälsinglands gymnasieskolor minskat med 30 procent. Samtidigt har konkurrensen från friskolor och elevernas geografiska rörlighet ökat. Den nya gymnasieskolan innehåller betydligt fler program och inriktningar och ingen av Hälsinglands gymnasieskolor kan på egen hand erbjuda eleverna det utbudet. Om kommunerna var för sig tvingas dra in på utbildningsutbudet finns risken att studerande inte får möjlighet att gå den utbildning de vill, inom rimligt avstånd. Vi vill höja utbildningsnivån i Hälsingland och öka tillgången till kompetent arbetskraft. En nära samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning skapar förutsättningar för detta.

Om politikerna beslutar att vi ska ha ett kommunförbund – när träder det ikraft?

Planen är att kommunförbundet ska vara igång 1 januari 2015 men själva verksamhetsövergången sker troligen 1 juli 2015. Sedan dröjer det ytterligare ett år innan utbildningsutbudet påverkas.

Vilka verksamheter kommer att ingå?

Just nu jobbar vi med att kartlägga verksamheter och funktioner och titta på konsekvenserna av olika alternativ. Vi hoppas att ett första diskussionsunderlag finns klart i mitten av december. Det kommer att skickas ut brett i kommunerna för samverkan och synpunkter.

Riskerar någon kommun bli förlorare medan andra vinner på att samverka?

Ingen kommun kan på egen hand tillhandahålla alla utbildningar och inriktningar. Målet är att alla ska vinna på att samverka i ett kommunalförbund. Framför allt elever och studenter!

Hur påverkar ett kommunalförbund personalen?

Vi tittar just nu på förutsättningarna för ett kommunalförbund ur ett medarbetarperspektiv. Bland annat kartlägger personalavdelningarna i de deltagande kommunerna tillsammans med facken praxis och lokala avtal. Ett informationsmaterial kring hur arbetsrätten fungerar i samband med att ett kommunalförbund bildas kommer att vara klart i början av december.

Varför är inte Ovanåker och Ljusdal med?

Ovanåker och Ljusdal har valt att avstå i det här skedet men båda kommunerna följer projektet. Förbundet är tänkt att utformas så att övriga hälsingekommuner kan haka på.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se