Hälsinge Utbildning

Gemensamt lärande mellan projekt är avgörande för verklig utveckling

Detta tycks de flesta som deltog i seminariedagen "Gemensamt lärande mellan projekt i Gävleborg" vara överens om. Seminariet genomfördes den 10 februari på Bollnäs Folkhögskola, och som huvudarrangör stod Hälsingeutbildnings projekt 3M Entreprenörskap.
Dagen i sin helhet är ett samarbete mellan projekten i PIS-nätverket. PIS står för Projekt i Samverkan, och är ett nätverk initierat av 3M-projekten.

Syftet med dagen var att:
- Skapa överblick av några tillväxtprojekt som pågår i regionen och möjligheterna till samverkan dem emellan.
- Bygga lärmiljöer mellan projekten och sätta in lärprocesserna i ett större sammanhang
- Synliggöra möjligheter och svårigheter med att driva projekt och regionalt utvecklingsarbete
- Stimulera till dialog och vilja till förståelse som grund för samverkan
- För 3M: gestalta rollen som Mäklare, Motor och Mötesplats

Arrangemanget riktade sig i huvudsak till beslutsfattare, politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå, projektägare och projektarbetare.

Den stora frågan om "hur få till det gemensamma lärandet?" är inte helt besvarad. Det panelsamtal som avslutade dagen pekade mot att Region Gävleborg som finansiär har ett stort ansvar. Att peka ut en enskild ansvarig aktör är dock troligtvis en för enkel lösning på ett komplext problem.

Under dagen skedde även en projektredovisning för 3Mprojektet i sin helhet samt ett analysseminarium.

Om du vill se ett kort filmklipp från dagen, klicka härlänk till annan webbplats

Seminarierna kommer även inom kort att finnas i sin helhet som streamat material. Skicka ett mail till någon av följande personer för att få länkarna:

Ronny Spångberg, projektledare för 3M Tillgänglighet, ronny.spangberg@nordanstig.se
Peter Wåglund, projektledare för 3M Entreprenörskap, peter.waglund@bollnas.se
Ann-sofie Gustafsson, projektledare för 3M Innovativa Miljöer, ann-sofie.gustafsson@soderhamn.se

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se