Hälsinge Utbildning
Katarina Forsström och Johan Sidenvall

Plugga och jobba samtidigt - hur går det?


Katarina och Johan vet

Katarina Forsström och Johan Sidenvall jobbar båda två på CFL-Centrum för flexibelt lärande. Men de delar även en annan vardag med många av de studerande som kommer till CFL. Katarina och Johan kombinerar studier med arbete. En erfarenhet som är viktig  - inte minst personligt - men även som bollplank för de som funderar på att ta steget och plugga vidare.

Katarina ska bli beteendevetare


Namn: Katarina Forsström
Jobbar som: Administratör på CFL, Söderhamn
 
Vilken utbildning går du?
Jag läser sista året på beteendevetarprogrammet mot Mittuniversitetet i Härnösand.
 
Hur är det att kombinera studier/arbete/familjeliv?
Man måste ha disciplin och planera studietiden. Jag har arbetat halvtid samtidigt som jag pluggat men sett till att jag kan vara hemma och studera på förmiddagarna när barnen är i skolan. Jag har turen att ha en bra arbetsplats där jag har möjlighet att arbeta mer under vissa perioder och mindre under andra. 
 
Hur går studierna?
Hittills har det gått bra! Och efter några års studier har jag lärt mig att det inte är hela världen att få en omtenta heller - även om det bara hänt mig en gång! Ibland händer det saker i livet som måste gå före studierna.
 
Vad gjorde att du tog steget att vidareutbilda dig?
Sedan jag gick ut gymnasiet har jag hela tiden tänkt plugga vidare på högskola men eftersom jag haft fast arbete hela tiden blev det inte av förrän jag fyllt 40 år. Det var svårt att bestämma vad jag skulle läsa. Först ville jag bli studievägledare, sedan lärare men det slutade med beteendevetare!
 
Vad betyder dina nya kunskaper -  personligen och yrkesmässigt?
Det är roligt och stimulerande att lära sig nya saker! Speciellt när man märker att man har nytta av dem i vardagen. Förhoppningsvis leder studierna till ett arbete med barn och ungdomar - skolkurator vore spännande och intressant!
 

Johan forskar inom matematikdidaktik


Namn: Johan Sidenvall
Jobbar som: Lärare i matematik doktorand i matematikdidaktik
 
Vilken utbildning går du?
Jag går en forskarutbildning inom matematikdidaktik via Linköpings universitet, det innebär att jag forskar inom matematikundervisning.  
 
Hur är det att kombinera studier/arbete/familjeliv?
Det går bra. Mycket av studierna är på distans men att vara i en forskningsmiljö inom mitt ämne är viktig, därför blir det viss pendling till Linköpings universitet. På hemmaplan i Söderhamn har jag min vardagskontakt med en forskarmiljö genom FoU på CFL.  
Syftet med min utbildning är bland annat att knyta skola och forskning närmare varandra, därför fortsätter jag att undervisa på CFL till viss del av min tjänst.
 
Hur går studierna?
Jag är inne i andra terminen och känner att jag har kommit in i studierna. I september presenterade jag min forskningsplan. Jag fick då synpunkter på mina idéer vilekt var mycket stimulerande. Jag får lära mig otroligt mycket!
 
Vad gjorde att du tog steget att vidareutbilda dig?
Jag har varit lärare i drygt tio år och upplevde att mina frågor blev fler, snarare än färre. Jag ville förstå mer om lärande. Inte bara genom min forskning utan också genom att fördjupa mig i ämnet så kommer jag att få vissa svar, men också nya frågor.
 
Vad betyder dina nya kunskaper -  personligen och yrkesmässigt?
Naturligtvis vill jag att mina nya kunskaper ska märkas i min undervisning. Jag vill också kunna vara en del i att utveckla lärande och undervisning inom matematik i hela kommunen, i form av nya perspektiv, rön och en koppling till forskning.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se