Hälsinge Utbildning

Skolverket nämner HälsingeUtbildning som gott exempel

Varje år redovisar Skolverket en lägesbedömning och uppmärksammar utvecklingsområden på både nationell och lokal nivå.
När det gäller utvecklingsområden inom Vuxenutbildning tas HälsingeUtbildnings arbete upp som ett exempel.
Innehållet i skriften bygger på Skolverkets lägesbedömning 2009.
Omslag skrift Lägesbedömning
Varje år redovisar Skolverket en samlad bedömning av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen. I lägesbedömningen uppmärksammar
Skolverket utvecklingsområden på både nationell och lokal nivå.
När det gäller utvecklingsområden inom Vuxenutbildning tas HälsingeUtbildnings arbete upp som ett exempel.
Innehållet i skriften bygger på Skolverkets lägesbedömning 2009.

Skriften riktar sig till skolhuvudmän och rektorer och lyfter fram angelägna utvecklingsområden och vilket stöd Skolverket kan erbjuda i arbetet med att utveckla verksamheterna.

Läs Lägesbedömningen i kortversionPDF

För att få en mer utförlig beskrivning av läget inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen kan du ladda ned den fullständiga versionen av lägesbedömningen från Skolverkets webbplats, www.skolverket.se, eller beställa den från Fritzes, skolverket@fritzes.se, tel. 08-690 95 76, beställningsnummer 09:1143.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se