Hälsinge Utbildning

Nätverk

Logotyp Nitus

Nätverket för kommunala lärcentra,

Nitus, är en rikstäckande organisation och remissinstans inom området flexibelt lärande. Organisationen har 133 medlemskommuner i Sverige och Finland. Alla lärcentra inom Nitus är verksamma inom flexibelt lärande. Medlemskapet i organisationen förutsätter kommunalt huvudmannaskap och att det lokala lärcentret uppfyller en basnivå avseende kvalitet, service och teknik. Vidare ska lärcentret se till den enskilda studerandes rätt att fullfölja sina studier. Målsättningen med Nitus är att stärka lärcentra som mötesplats för studier, som mäklare av utbildning mellan olika anordnare och studerande samt som motor för utveckling och tillväxt. Kommunerna inom Nitus strävar efter att öka tillgängligheten till studier genom att bland annat etablera flera lärcentra. Samarbetet med Nitus innebär bland annat att Lärcentra i Hälsingland kan erbjuda ett stort antal högskolekurser på distans. De olika högskolorna och universiteten, som levererat utbildningen, får en stor part att arbeta med — Nitus och dess 133 kommuner — istället för att föra diskussioner med varje enskilt lärcentrum.
VIS logotyp

VIS


ViS bildades hösten 2007. Ett nytt förbund med mångårig kunskap och erfarenhet av vuxenutbildning är resultatet av en lyckad fusion av Rvux och Lärvux. Kärnfrågorna är bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling. Genom att driva utvecklingen inom dessa områden skapar VIS goda förutsättningar för kursdeltagare och studerande att nå sina mål. Som branschorganisation tar VIS tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer.

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se