Hälsinge Utbildning

Styrelse och styrgrupp

HälsingeUtbildning leds av en politisk styrelse och därunder finns styrgruppen.

Styrelse

Ordinarie ledamot

Ersättare

Kristoffer Lindberg (S), Bollnäs kommun

Bengt-Olov Renöfält (C)

Gerd Olsson (S), Hudiksvalls kommun

Matts Persson (C)

Allan Cederborg (M), Ljusdals kommun

Stina Bodin (S)

Åke Bertils (S), Nordanstigs kommun

Carina Ohlsson (C)

Håkan Englund (S), Ovanåkers kommun

Gun-Marie Swessar (C)

Ove Söderberg (S), Söderhamns kommun

Marjo Myllykoski (M)

Mattias Åhlund (S) , Utbildningsförbundet

Shida Kinuka (S)

 

Styrgrupp

Styrgruppens roll är att rapportera aktiviteter och resultat till styrelsen.

Ordinarie ledamot

Ersättare

Ewa Marianne Jonsson, Bollnäs kommun, verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten - Kommunstyrelseförvaltningen

Hans Persson, förvaltningschef, Kommunstyrelseförvaltningen

Signhild Olsson, Hudiksvalls kommun, rektor Centrum för utveckling och lärande (Cul)

Urban Wickman, verksamhetschef, Lärandeförvaltningen.

Annika Westerberg, verksamhetschef, Arbetsmarknad och integration

Pia Andersson, förvaltningschef, Social- och omsorgsförvaltning

Lena Jonasson, Ljusdals kommun, rektor Utvecklingscentrum (UC)

Monica Hallquist, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen

Britt-Marie Andersson-Nilsson, Strateg arbetsmarknad/ledning Kommunledningskontoret

Suzanne Bäckman, näringslivsutvecklare Närljus

Eva Fors, utbildningschef för förskola, fritidshem och grundskola

Bente Sandström, enhetschef Arbetsmarknad- och flyktingenheten

Christer Andersson, rektor gymnasie- och vuxenutbildning Voxnadalens gymnasium

Vakant/arbetsmarknad

Mats Frelin Söderhamns kommun, verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten

Thomas Norgren, förvaltningschef Kommunstyrelseförvaltningen

Thomas Winkqvist, Hälsinglands förbundschef Utbildningsförbund

Jonny Engström, verksamhetschef vuxenutbildningen

 

Aktuellt

 • 2018-05-22
  Årets distansstudent 2018
  Angelica Wiklund från Hudiksvall har utsetts till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Stipendiet delades ut i torsdags på Orbaden.
 • 2017-08-14
  Årets distansstudent 2017
  Anna Fernqvist från Sandarne utsågs till Årets Distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa år kan det bli du. Studera på distans via ett av Hälsinglands sex lärcentra.
 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se