Organisation

Projektägaren Hälsingeutbildning ekonomisk förening (Hutb) tillsätter en styrgrupp för projektet som ansvarar för att projektet genomförs enligt ansökan och finansiärens beslutsdokument.

Projektstyrgruppen består av två eller tre representanter som utses i Hutbs styrgrupp som är sammansatt av skolchefer och arbetsmarknadsenhetschefer, vilka de utsedda representerar och rapporterar till. De medverkande parterna i projektansökan HiG och Sandvikens kommun deltar med en ordinarie representant vardera. Region Gävleborg deltar med en adjungerad plats i projektstyrgruppen. Samtliga har utsedda ersättare. Projektstyrgruppen ansvarar för att en projektledare på heltid anställs, att en projektarbetsgrupp bildas bestående av bl.a. lärare och basårssamordnare från alla medverkande/intresserade lärcentra och lärare från HiG.

Projektarbetsgruppen ansvarar för att informera alla lärcentra om hur projektet är tänkt att genomföras och därefter löpande. Lärare som utvecklar distanskurserna tillsammans arbetar 10 % av heltid med aktuellt ämne. Omfattningen är en lärarresurs per ämne på Högskolan och för anpassning till lärcentras kurser bedöms behovet till tre ämnen på fyra lärcentra (det kommer att vara flera lärcentra involverade men delning av resurs bedöms vara möjlig). De olika kompetenserna i styr- och arbetsgrupp stödjer varandra när det gäller att skapa ett långsiktigt koncept för att kunna anpassa utbildningar/kurser efter de behov som i framtiden framkommer av distansutbildning.

OrganisationsschemaPDF