Hälsinge Utbildning

Årets distansstudent – Hälsinglands stipendium

Hälsinglands kommuner utdelar varje år ett stipendium på 12 000 kronor till en distansstuderande vid Högskolan i Gävle. Den studerande ska vara bosatt i Hälsingland, och utifrån sina förutsättningar ha gjort en framstående studieprestation. Studierna ska bedrivas på distans på minst halvfart, varav minst 75 % ska ske via ett studiecentrum i Hälsingland.

Stipendiet kan inte delas mellan flera sökande.

Högskoleansvariga i hälsingekommunerna liksom lärare vid Högskolan har möjlighet att nominera stipendiater.

Beslut angående stipendiet fattas av Hälsingerådet i samarbete med Hälsingeutbildning ekonomisk förening. Lärcentra i Hälsingland ska verka för att sprida information om stipendiet.

Stipendiet delas ut varje år på Hälsingerådets rådsmöte i maj.

Till ansökan.

Aktuellt

 • 2016-06-08
  Tekniskt basår i samverkan
  Utvecklingsarbetet, som nu fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.
 • 2016-05-30
  Årets distansstudent 2016
  Chatarina Vick från Färila har utsetts till Årets distansstudent av Hälsingeutbildning ekonomisk förening och Hälsingerådet. Nästa gång kan det vara du! I Hälslingland finns goda möjligheter att studera på distans.
 • 2016-04-28
  Region Gävleborg beviljar projektet Tekniskt basår i samverkan.
  Projektet startar 2016-04-01 och pågår i 2½ år. Parter i projektet är Högskolan i Gävle (HiG), Hudiksvalls, Ljusdals, Ovanåkers och Sandvikens kommuner och Hälsinglands Utbildningsförbund.

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se