Hälsinge Utbildning

Kriterium

Stipendiet ska tillfalla en distansstudent från Hälsingland, som utifrån sina förutsättningar, gjort en framstående studieprestation.

Regler

  • Stipendiet utdelas årligen
  • Stipendiet ska tillfalla en person
  • Stipendiet kan inte erhållas mer än en gång
  • Stipendiet ska tillfalla en student som studerar på Högskolan i Gävle (HiG) via ett lärcentrum i Hälsingland
  • Stipendiaten ska studera på minst halvfart varav minst 75 % ska ske via ett lärcentrum
  • Stipendiekommitté ska vara Hälsingerådet i samarbete med Hälsingeutbildning ekonomisk förening
  • Högskoleansvariga i resp. hälsingekommun har möjlighet att föreslå stipendiater utöver de som lämnat in ansökan
  • Stipendiet kungörs genom Hälsingeutbildning ekonomisk förenings hemsida, HiG:s hemsida och via anslagstavlor på lärcentra i Hälsingland
  • Ansökan ska vara inlämnad till Hälsingeutbildning ekonomisk förening senast 1 februari varje år
  • Stipendiet utdelas årligen i samband med vårens sista möte för Hälsingerådet

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se