Hälsinge Utbildning

Distanskurser

Under vårterminen 2017 kommer inga distanskurser att erbjudas. Om Du har frågor kring distansutbildning kontakta studie-och yrkesvägledare i din hemkommun.

 

HälsingeUtbildning  | Kontakt |  Om www.halsingeutbildning.se